Wedstrijden

Voor deelname aan mendurancewedstrijden dient u lid te zijn van de KNHS.

Impulsklasse
Voor de impulsrubriek is een lidmaatschap van de KNHS voldoende.
Bent u lid van een bij de KNHS aangesloten menvereniging? Dan bent u lid van de KNHS.
Heeft u een geldig koetsiersbewijs? Dan bent u lid van de KNHS.
Geen lid van een vereniging en ook geen geldig koetsiersbewijs? U kunt ook individueel lid worden van de KNHS. Dit kost ongeveer € 20,= per jaar.

Klasse 1 en hoger
Wilt u klasse 1 starten om zo winstpunten te verzamelen, dan dient u in het bezit te zijn van een startlicentie Mennen of een “maandkaart”. De maandkaart kost in 2017 € 37,00 en is het hele seizoen geldig. Om voor deze kaart in aanmerking te komen, moet u lid zijn van een bij de KNHS aangesloten menvereniging (in 2017, vanaf 2018 kunt u lid worden van Mendurance Nederland). Met een maandkaart kunt u ook klasse 1 (of hoger indien voldoende punten) starten. Een maandkaart kunt u (vanaf mei 2017) per email aanvragen bij Mendurance Nederland. U dient in die mail in elk geval uw KNHS-nummer door te geven. Vanaf 2018 wordt de naam vervangen en wordt deze aangeduid als mendurancepas.

Overgang naar een hogere klasse.
Deelnemer en paard krijgen winstpunt(en) toebedeeld na het goed uitrijden van een wedstrijd. Deze winstpunten worden geregistreerd door de KNHS. Deze zijn echter niet zichtbaar in Mijn KNHS. Uiteraard zijn deze wel op te vragen bij de KNHS.
Als de wedstrijd zonder straftijd wordt uitgereden worden 2 winstpunten behaald. Iedere opgelegde straftijd kost 1 winstpunt van de maximaal te behalen winstpunten op een wedstrijd.
Promotie naar de volgende klasse mag bij 6 behaalde winstpunten, promotie is echter niet verplicht.
Er worden maximaal 8 winstpunten per klasse geregistreerd.
De registratie van de winstpunten geschiedt op combinatienummer/spannummer.
Deelnemers die in klasse III of IV geklasseerd zijn mogen direct met een ongeklasseerd paard in klasse 2 starten, met 0 winstpunten.
Ongeklasseerde deelnemers starten altijd in klasse I, ongeacht de klassering van het paard.
Bij meerspannen bepaald het laagst geklasseerde paard de te starten klasse, indien dit niet hoger is dan de klasse waarin de deelnemer startgerechtigd is.

Buitenlandse deelnemers
Woont u niet in Nederland maar u wilt wel graag starten met mendurance, dan kan dat natuurlijk.
Wilt u het eerst eens een paar keer proberen, dan kunt u volstaan met een individueel KNHS-lidmaatschap.
Wilt u gelijk starten in de klasse 1, dan kunt u vanaf 2018 lid worden van Mendurance Nederland en de startpas aanvragen. U ontvangt dan een factuur van de de KNHS (voor het KNHS-lidmaatschap en de startpas) en een factuur voor de vereniging Mendurance Nederland (contributie).