Wedstrijdverloop

Hoe ziet een wedstrijd/wedstrijddag er uit?

Ongeveer een week voor de wedstrijd ontvangt u van de wedstrijdorganisatie uw starttijd en het programmaboekje. In het programmaboekje staat een tijdschema. In dat tijdschema staat hoe laat het secretariaat open gaat, hoe laat de voorbespreking is en hoe laat de voorkeuring van uw klasse begint.

U dient zich tijdig te melden bij het secretariaat. Daar krijgt u uw startnummer en de vetkaart. Deze vetkaart dient u de gehele wedstrijd bij u te hebben, hierop worden namelijk alle gegevens genoteerd (o.a. hartslag paard, start- en finishtijd).

Daarna gaat u naar de voorkeuring en laat u uw paard keuren. Is uw paard goedgekeurd, dan mag u starten. Alvorens u gaat inspannen dient u eerst de voorbespreking bij te wonen. Tijdens de voorbespreking wordt verteld of er nog bijzonderheden zijn onderweg en of er nog iets gewijzigd is in de route.

Na het inspannen kunt u losrijden voordat u van start gaat.
Onderweg moet u goed opletten op de markeringen van de route, u wilt immers niet verdwalen c.q. verkeerd rijden. Onderweg wordt de kilometers vaak om de 5km aangegeven. Het is zinvol om vantevoren een tijdschema te maken (bijvoorbeeld http://www.euregio-endurance.eu/download/Tijdtabel%20endurance.xls)

Na de trajectfinish stopt de rijtijd en volgt er een staptraject van 1 kilometer. Hier mag u maximaal 15 minuten over doen. Zora u terug over de finish komt, wordt DIRECT de hartslag van uw paard opgenomen.

Daarna kunt u gaan uitspannen en uw paard verzorgen. Na 30 minuten volgt de nakeuring. Wordt uw paard ook dan goedgekeurd, dan heeft u de wedstrijd goed uitgereden.