Bestuur

Het bestuur bestaat per 7 november 2021 uit:

Voorzitter: Jos Flipsen
Portefeuille: coördinatie juryleden – aanspreekpunt en begeleiding nieuwe organisatoren

Secretaris: Kiem Streefkerk
Portefeuille: secretariaat – ledenadministratie

Penningmeester: Mark Rutten
Portefeuille: Financiën – Mendurance Cup – wedstrijdprogramma – verzekeringen

Algemeen bestuurslid: Nicole de Vries
Portefeuille: beheer website / sociale media – begeleiding wedstrijdsecretariaat (nieuwe) organisatoren

Algemeen bestuurslid: Peter van Heusden
Portefeuille: ondersteuning secretariaat

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.