Wedstrijden

Voor deelname aan mendurancewedstrijden dient u lid te zijn van de KNHS.

Impulsklasse
Voor de impulsrubriek is een lidmaatschap van de KNHS voldoende. Bent u lid van een bij de KNHS aangesloten menvereniging? Dan bent u lid van de KNHS. Heeft u een geldig koetsiersbewijs? Dan bent u lid van de KNHS.
Geen lid van een vereniging en ook geen geldig koetsiersbewijs? U kunt ook individueel lid worden van de KNHS. Dit kost € 25,75 per jaar (tarief 2020).

Klasse 1 en hoger
Wilt u klasse 1 starten om zo winstpunten te verzamelen, dan dient u in het bezit te zijn van een startlicentie Mennen of een startkaart Mendurance. De startkaart Mendurance is exclusief verkrijgbaar voor leden van Mendurance Nederland en kost in 2020 € 39,00. Met een startkaart kunt u klasse 1 (of hoger indien voldoende punten) starten.

Overgang naar een hogere klasse.
Deelnemer en paard krijgen winstpunt(en) toebedeeld na het goed uitrijden van een wedstrijd. Deze winstpunten worden geregistreerd door de KNHS. Deze zijn echter niet zichtbaar in Mijn KNHS. Uiteraard zijn deze wel op te vragen bij de KNHS.
Als de wedstrijd zonder straftijd wordt uitgereden worden 2 winstpunten behaald. Iedere opgelegde straftijd kost 1 winstpunt van de maximaal te behalen winstpunten op een wedstrijd.
Promotie naar de volgende klasse mag bij 6 behaalde winstpunten, promotie is echter niet verplicht.
Er worden maximaal 8 winstpunten per klasse geregistreerd.
De registratie van de winstpunten geschiedt op combinatienummer/spannummer.

Deelnemers die in klasse III of IV geklasseerd zijn mogen direct met een ongeklasseerd paard in klasse 2 starten, met 0 winstpunten.
Ongeklasseerde deelnemers starten altijd in klasse I, ongeacht de klassering van het paard.
Bij meerspannen bepaald het laagst geklasseerde paard de te starten klasse, indien dit niet hoger is dan de klasse waarin de deelnemer startgerechtigd is.

Buitenlandse deelnemers
Woont u niet in Nederland maar u wilt wel graag starten met mendurance, dan kan dat natuurlijk.
Wilt u het eerst eens een paar keer proberen, dan kunt u volstaan met een individueel KNHS-lidmaatschap.
Wilt u gelijk starten in de klasse 1, dan kunt u lid worden van Mendurance Nederland en de startpas aanvragen. U ontvangt dan een factuur van de de KNHS (voor het KNHS-lidmaatschap en de startpas) en een factuur voor de vereniging Mendurance Nederland (contributie).

Hoe ziet een wedstrijd/wedstrijddag er uit?

Ongeveer een week voor de wedstrijd ontvangt u van de wedstrijdorganisatie uw starttijd en het programmaboekje (of een link naar de gegevens op de website). In het programmaboekje staat een tijdschema. In dat tijdschema staat hoe laat het secretariaat open gaat, hoe laat de voorbespreking is en hoe laat de voorkeuring van uw klasse begint.

U dient zich tijdig te melden bij het secretariaat. Daar krijgt u uw startnummer en de vetkaart. Deze vetkaart dient u de gehele wedstrijd bij u te hebben, hierop worden namelijk alle gegevens genoteerd (o.a. hartslag paard, start- en finishtijd).

Daarna gaat u naar de voorkeuring en laat u uw paard keuren. Is uw paard goedgekeurd, dan mag u starten. Alvorens u gaat inspannen dient u eerst de voorbespreking bij te wonen. Tijdens de voorbespreking wordt verteld of er nog bijzonderheden zijn onderweg en of er nog iets gewijzigd is in de route.

Na het inspannen kunt u losrijden voordat u van start gaat.
Onderweg moet u goed opletten op de markeringen van de route, u wilt immers niet verdwalen c.q. verkeerd rijden. Onderweg wordt de kilometers vaak om de 5km aangegeven. Het is zinvol om van tevoren een tijdschema te maken.

Zodra u over de finish komt, wordt DIRECT de hartslag van uw paard opgenomen.

Daarna kunt u gaan uitspannen en uw paard verzorgen. Na 30 minuten volgt de nakeuring. Wordt uw paard ook dan goedgekeurd, dan heeft u de wedstrijd goed uitgereden.

Bovenstaande betreft impuls en klasse 1.
Vanaf klasse 2 zijn er een paar veranderingen ten opzichte van klasse 1. Raadpleeg hiervoor het reglement.

Reacties zijn gesloten.