Lid worden

 • Het lidmaatschap van Mendurance Nederland kost € 35,00 per kalenderjaar (in 2024).
 • Alle leden van de vereniging worden aangemeld bij de KNHS, dus ook ondersteunende leden.
 • Het lidmaatschap van de KNHS wordt apart in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur van de KNHS.
  Bent u reeds lid van een andere vereniging? Dan krijgt u korting op het KNHS-lidmaatschap. Ook dit loopt via de KNHS.
 • Een algemene startlicentie mennen is ook geldig voor mendurance.
  Een startlicentie waarmee u alleen mendurance kunt starten kost € 43,00 (in 2024) en kan alleen via Mendurance Nederland worden aangevraagd. De factuur krijgt u van de KNHS.
 • De contributie dient bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens steeds in het begin van het nieuwe jaar betaald te worden. U ontvangt hiervoor een factuur van onze vereniging (via de penningmeester).
 • Opzeggingen dienen uiterlijk 30 november van het lopende jaar door ons ontvangen te zijn. De opzegging gaat dan in per het daaropvolgende kalenderjaar.
  Meldt u zich pas ná 30 november af, dan bent u het daaropvolgende kalenderjaar nog gewoon lid met de daarbij behorende financiële verplichtingen.
 • Heeft u vragen omtrent het lidmaatschap? Mail dan naar ledenadministratie@mendurancenederland.nl.

Wilt u lid worden van onze vereniging? Vul dan onderstaand formulier in.

Reacties zijn gesloten.