Inschrijfgeld wedstrijden

Al onze wedstrijden worden georganiseerd en verreden onder de vlag van de KNHS. Dus ook conform hun reglementen.

Naast het disciplinereglement mendurance, is ook het algemeen wedstrijdreglement van toepassing.
Een van de zaken die we even extra onder de aandacht willen brengen artikel 43 en dan met name punt 1 en punt 2
Artikel 43 – Afmelden voor een wedstrijd / Betalen van inschrijfgeld
1. Deelnemers, die zich voor of op de in het vraagprogramma vermelde sluitingsdatum van inschrijven afmelden, zijn geen inschrijfgelden en opslagen verschuldigd.
2. Deelnemers die zich na sluitingsdatum van inschrijven afmelden dienen het inschrijfgeld (en wanneer dit in het goedgekeurde vraagprogramma is vermeld eventuele opslagen en/of stallinggeld) aan de wedstrijdorganisatie te voldoen. Bij overtreding van deze bepaling kan de KNHS bij invordering van deze gelden een administratieve heffing opleggen conform de Wedstrijdtarievenlijst.

Helaas kost het de organisator meestal geld om een wedstrijd te organiseren. Met een beetje geluk komt het net uit. Daarom willen we iedereen er nog even extra op wijzen dat je na de sluitingsdatum gewoon startgeld / inschrijfgeld verschuldigd bent als je om wat voor reden dan ook niet kunt starten.

Is het leuk om te horen of te moeten vermelden? Nee zeker niet. Maar als we ook volgend seizoen nog wedstrijden op de kalender willen hebben, dan is dit zeker iets waar we aan moeten denken. Als wedstrijden teveel gaan kosten, zijn er minder mensen geneigd om iets te organiseren.
Dus mensen, hou hier a.u.b. rekening mee. We snappen dat het niet bij iedereen bekend is (niet iedereen leest de reglementen uitvoerig of heeft -op mendurance na- niks te maken met de KNHS), vandaar dat we het eens extra onder de aandacht brengen.

En dit geldt uiteraard ook voor de organisatoren. Weet dat je het inschrijfgeld mag “opeisen” als iemand na de sluitingsdatum nog afmeldt. Je hebt tenslotte ook kosten gemaakt die toch betaald moeten worden.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.